SAP system health check

 

Om de performance van uw bedrijfsprocessen te blijven waarborgen dienen uw SAP systemen nu eenmaal optimaal te functioneren. Het technisch goed managen van uw SAP omgevingen is arbeidsintensief, kostbaar en vaak reactief. Doel van een SAP systeem healthcheck is om, onafhankelijk van de door u gekozen manier van systeem- en/of technisch beheer (intern, outtasking, outsourcing), eventuele zwakten of risico's naar boven te halen en mogelijke optimalisatievarianten te presenteren. Het is onze ervaring dat ook in langdurig goed functionerende systemen gevaren binnen sluipen die moeilijk te herkennen zijn. 
Gedurende een afgesproken periode bewaken onze professionals de werking van uw systeem en onderwerpen ze uw gehele SAP omgeving aan een intensieve controle.

Het resultaat van deze SAP systeem audit is dat wij met u tot in detail de verzamelde informatie en het belang hiervan bespreken. Wij analyseren aangetroffen probleemgebieden en doorgronden hun oorzaken, bieden oplossingsvoorstellen aan en presenteren mogelijke optimalisatiepunten. Wij laten u zien hoe u uw systeem verder kunt perfectioneren en uw bedrijfskosten aanzienlijk kunt verminderen. Voorbeelden hier van zijn:

·         substantiële vereenvoudigingen bij routinewerk door automatisering;
·         verhoging van de beheerkwaliteit;
·         vrijmaken van waardevolle resources voor belangrijke taken.

Wij staan ervoor in dat wij de gedurende de SAP systeem audit verzamelde, technische systeemdata in uw aanwezigheid weer verwijderen en dat er geen enkele verandering in uw systeem wordt aangebracht.